New pics


Hen Herrier/Blå kärrhök Södra flommen, Falsterbo 27/09/2021


European Green Woodpecker (juvenile female)/Gröngöling (1K hona) Skanörs Ljung 16/09/2021.


Black-winged Stilt/Styltlöpare (adult and juvenile), Örtofta sockerbruksdammar, 19/08/2021.


European Reed Warbler/Rörsångare, Nabben, Falsterbo 02/07/2021.


Common Tern/Fisktärna, Hjälstaviken, Enköping 15/06/2021.


Citrine Wagtail/Citronärla. Skanör 08/05/2021


Pied Wagtail/Sädesärla, Little Grebe/Smådopping and Starling/Stare. Skanör 27/04/2021


Common Skylark/Sånglärka Skanör 14/03/2021


Coal Tit/Svartmes Falsterbo 26/02/2021


Eurasian Sparrowhawk/Sparvhök Skanör 18/02/2021


Barn Owl/Tornuggla, Skanör 06/02/2021


Pics taken today (04/11/2020) of a late migrant: Common Greenshank/Gluttsnäppa


Greater White-fronted Goose/Bläsgås, Winter Wren/Gärdsmyg and Black-headed Gull/Skrattmås. Pics taken 12/10/2020 in Skanör.


Some pics taken 18/09/2020 in Skanör: Wood Sandpiper/Grönbena and Northern Wheater/Stenskvätta.

Common Sand Martin/Backsvala taken at the lovely island Visingsö in  August 2020.

An increasingly common species in southwest Sweden: Common Stonechat/Svarthakad buskskvätta. A pic taken in Skanör.


Pics of White Stork and Little Ringed Plower taken at Vomb.